آموزش فوتوشاپ – دوره مقدماتی – درس سوم

آموزش فوتوشاپ – دوره مقدماتی – درس دوم

در این درس از دوره مقدماتی آموزش فوتوشاپ به موارد زیر می پردازیم:

  • شروع کار با ابزارهای پالت ابزار
  • ابزار Move
  • ابزارهای گروه Marquee
  • تنظیمات نوار گزینه گروه Marquee

کانال یوتیوب

 

دوره کامل آموزش فوتوشاپ از مقدماتی تا پیشرفته مدرسه فیلم کوتاه