آموزش فوتوشاپ – دوره مقدماتی – درس چهارم: پالت ابزار

آموزش فوتوشاپ – دوره مقدماتی – درس چهارم: پالت ابزار

در این درس از دوره مقدماتی آموزش فوتوشاپ به موارد زیر می پردازیم:

  • شروع کار با ابزارهای پالت ابزار
  • معرفی گروه ابزار Lasso Tool
  • Lasso Too , Polygonal Tool, Magnetic Tool

کانال یوتیوب

دوره کامل آموزش فوتوشاپ از مقدماتی تا پیشرفته مدرسه فیلم کوتاه