راه‌اندازی بخش “بشردوستانه” انجمن فرهنگی امید

انجمن فرهنگی امید در نظر دارد تا بخش “بشردوستانه” خود را راه اندازی کند. از خدمات این بخش می توان به موارد زیر اشاره کرد :

-تلاش برای حل مشکلات مربوط به اسکان پناهجویان

-کمک برای پیدا کردن شغل ویژه افراد بیکار

-کمک برای نامه‌نگاری در فرانسه

-کمک‌های اداری و بوروکراتیک در فرانسه

اطلاعات بیشتر به زودی در اختیار عزیزان قرار خواهد گرفت.

429713586_256489