سومین برنامه جنگل‌نوردی انجمن فرهنگی امید

انجمن فرهنگی امید سومین برنامه جنگل نوردی و پیاده روی در طبیعت را در جنگل زیبای بولونین (Bois de Boulogne) برگزار خواهد کرد. شرکت کنندگان در این برنامه ناهار مهمان انجمن خواهند بود. شرکت در این برنامه رایگان است. برای اطلاع از این برنامه به پوستر خبر مراجعه کنید:

431703268_48297