برگزاری کارگاه رایگان داستان‌نویسی در پاریس

به زودی انجمن فرهنگی امید به همکاری امید کشتکار، نویسنده و روزنامه‌نگار کارگاه رایگان داستان نویسی برگزار خواهد کرد. برای اطلاع بیشتر به پوستر خبر مراجعه کنید:

430419033_140177