جلسه معرفی مجله “پاریس-تهران” با حضور سردبیر مجله

امروز در جلسه‌ای که در کتابخانه “لوتیرمیت” برگزار می‌شود سومین شماره از مجله “پاریس-تهران” با حضور ژان کلود وآزن سردبیر مجله معرفی خواهد شد.

این مجله به اخبار و مسائل اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور ایران و فرانسه می‌پردازد و تلاش می‌کند تا شناخت بهتر و عمیق‌تری میان دو جامعه ایران و فرانسه  ایجاد کند.

این برنامه معرفی و ملاقات با سردبیر (امروز) 8 ژوئن ساعت 18:30 تا 20:00 برگزار می‌شود.

آدرس :  La Librairie « Le Tiers Mythe »
21Rue Cujas 75005 – Paris

برای خرید سومین شماره از مجله “پاریس-تهران” می‌توانید به کتابخانه  « Le Tiers Mythe » مراجعه کنید.

18835573_1326572407391394_1784290821194616265_n