آگهی انجمن فرهنگی امید برای استخدام معلم زبان فرانسه در پاریس

انجمن فرهنگی امید در راستای تقویت کادر آموزشی خود معلم زبان فرانسه استخدام می‌کند. برای اطلاع از شرایط و چگونگی استخدام به پوستر زیر مراجعه کنید.

429819357_267947