سخنرانی به زبان فارسی پیرامون فرهنگ ایرانی با حضور حسن مکارمی در پاریس

انجمن فرهنگ آزاد روز پنج شنبه 18 می 2017 جلسه سخنرانی با موضوع “نگاهی ساختاری به پیوستگی فرهنگی ایران” با حضور حسن مکارمی دکترای خدمات راهبردی و دیپلماسی برگزار خواهد کرد.

حسن مکارمی روانکاو بالینی و پژوهشگر دانشگاه سوربن است که در خلال سخنرانی خود به ارائه نمونه‌هایی از تاثیر این پیوستگی در اندیشه‌های عطار، خیام، فردوسی و حافظ می‌پردازد.

این برنامه ساعت 19:00 شروع می‌شود و پایان آن 21:30 خواهد بود.

محل برگزاری : Maison des associations du 16e

Association Culture Libre

Salle 1, 14 avenue René Boylesve, 75016 Paris

Metro : Ligne 6-Passy

18301747_1297114600337175_7766140753367357419_n