نشست گفتگو با موضوع “ایرانی‌ها و شبکه‌های اجتماعی” در پاریس

انجمن فرهنگی امید روز یکشنبه 18 ژوئن جلسه گفتگوی آزاد با موضوع “ایرانی‌ها در شبکه‌های اجتماعی” برگزار خواهد کرد. برای اطلاع دقیق از این برنامه به پوستر زیر مراجعه کنید :

430527425_160436