برگزاری شب شاهنامه در پاریس با حضور مجید سلیمانی

انجمن فرهنگی امید به زودی برنامه‌ای با عنوان “شب شاهنامه” در پاریس برگزار می‌کند. هدف از این برنامه آشنایی با شاهنامه، تاریخ نسخ خطی و شاهنامه خوانی است. مجید سلیمانی پژوهشگر شاهنامه و ادبیات فارسی در این جلسه حضور خواهند داشت. برای اطلاعات بیشتر به پوستر خبر مراجعه کنید :

431704551_125817