یدالله رؤیایی، شاعر بلندآوازه ایرانی در پاریس درگذشت

بنا به گزارش RFI  یدالله رؤیایی که متولد ۱۷ اردیبهشت ۱۳۱۱ در دامغان بود، از مدتی پیش دچار بیماری شده، اما هرگز آن را آشکار نکرده بود. با این حال دوستان او در ماه‌های اخیر شاهد کمی اختلال گفتاری و فراموشی او بوده‌اند.

رؤیایی که در دهه ۳۰ با گرایش به باورهای مارکسیستی و پیوستن به حزب توده چند بار به زندان افتاده بود، در دهه ۴۰ به همراه احمد شاملو هفته‌نامه ادبی «بارو» را منتشر می‌کرد، عنوانی که ترکیبی از نام مستعار دو شاعر، یعنی «بامداد» و «رؤیا» بود.

رؤیایی که بعدها با بسط تئوری «اسپاسمان»، بیشتر به عنوان بنیانگذار و با نقش سخنگو و مدافع این نحله شناخته شد، درباره شعر حجم که متأثر از آموزه‌های فلسفی به ویژه پدیدارشناسی است، بسیار نوشت.