شب عطار نیشابوری در پاریس

انجمن فرهنگی امید شبی با موضوع «عطار نیشابوری» در پاریس برگزار می‌کند. این برنامه روز شنبه، ۲۶ اکتبر در پاریس برگزار می‌شود. برای اطلاعات بیشتر به پوستر زیر توجه کنید: