کنسرت گروه “ارس” در پاریس

گروه ارس، کنسرت خود را با رپرتواری رنگارنگ از زبانها و گویشهای مختلف ایران  به سرپرستی ایمامیار حسنف و خوانندگی هنگامه برچی ۳ نوامبر در پاریس به صحنه خواهد رفت.
دانشجویان و
برای تهیه بلیط و اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
دانشجویان و پناهندگان از تخفیف برخوردار هستند،
قیمت بلیط: ۲۴،۲۰
قیمت بلیط با تخفیف: ۱۸،۸۰
آدرس محل کنسرت:   Café de la Danse, 5 passage Louis Philippe, 75011 Parisَ