نشست بحث و گفتگو با موضوع «دموکراسی» در پاریس

صد و پنجاه و هشتمین برنامه انجمن فرهنگی امید با موضوع «دموکراسی» در پاریس برگزار خواهد شد. در این برنامه جمشید اسدی، استاد استراتژی اقتصادی و تحلیلگر سیاسی و همچنین حسین لاجوردی، جامعه‌شناس و مدیر انجمن پژوهشگران به سخنرانی خواهند پرداخت. این برنام شنبه ۹ نوامبر برگزار می‌شود. برای اطلاعات بیشتر به پوستر زیر توجه کنید: