گردهمایی پیرامون ایرانیان مقیم اروپا

مرکز آموزش و تحقیقات مطالعات زنان دانشگاه پاریس 7 با همکاری موسسه تحولات اجتماعی و سیاسی برنامه‌ای ترتب داده است که طی آن سخنرانی‌هایی پیرامون ایرانیان مقیم اروپا : نوع، درجه، جنسیت، مذهب و خانواده صورت خواهد گرفت.

این برنامه در تاریخ 30 می 2016 در دانشگاه پاریس 7 اجرا خواهد شد.

زمان این سخنرانی‌ها به شرح زبر است :

14:00 تا 16:00 : آغاز برنامه توسط آزاده کیان و نادر وهابی

رییس جلسه : پدرو ویانا، اقتصاددان و عضو هیات علمی مجله Migrations Société

سخنرانی نادر وهابی با موضوع «پراکندگی مهاجرت ایرانی»

سخنرانی رضا کاظم‌زاده با موضوع «خانواده ایرانی در مقابله با تبعید»

سخنرانی جودیت البرشت با موضوع «ایرانیان مهاجر در آلمان»

16:00 تا 16:30 وقفه کوتاه

16:30 تا 18:30

رییس جلسه : آزاده کیان

سخنرانی  مستوره فتحی پیرامون ایرانیان متخصص مهاجر در انگلیس

سخنرانی فتانه فراهانی پیرامون مهاجران ایرانی در سوئد

 

آدرس : Université Paris 7-Diderot. Bâtiment Olympe de Gouges. Salle M19.

8, rue Albert Einstein. 75013 Paris

 

Journée d’étude 30mai 2016diffusion (1)