مترجمین رسمی ایرانی در فرانسه

در جدول زیر لیست مترجمین رسمی در پاریس و دیگر شهرهای فرانسه آورده شده است. اگر شما نیز یک مترجم رسمی در فرانسه هستید اما نام شما در لیست زیر نیست، می‌توانید برای درج آن در تارنمای «ایرانیان فرانسه» با ما تماس بگیرید.

نام فعالیتشهر تلفن ثابتتلفن همراه
غلامعلی آذربامترجم رسمیParis01.45.71.02.2806.84.96.26.09
کامکار پارسیمترجم رسمیParis01.42.28.49.63
هدی سجادیمترجم رسمیCréteil01.77.32.45.16
06.83.88.07.50
sajjadihoda@yahoo.fr
فائزه اَمَرمترجم رسمیNantes06.85.61.63.96
بهمن رحیمیمترجم رسمیNancy06.03.44.85.12
مرتضی انصاری دزفولیمترجم رسمیReims03.26.05.75.95
نگین شریف سکانفسکیمترجم رسمیMontpellier06.82.83.67.42persantraductions@gmailcom
فریور اقوامیمترجم رسمیMontpellier04.67.52.53.6306.24.22.91.79
فهیمه اسدی روسیمترجم رسمیMontpellier07.82.22.85.76rossi.fahimeh@yahoo.fr
پرویز اربابیمترجم رسمی Nord Pas de Calais03.20.67.09.50
زهره بهارمستمترجم رسمیGrenoble04 76 46 79 01
ناهید جمالیمترجم رسمیStrasbourg03.88.34.14.9206.75.33.87.17
اسماعیل فرنودمترجم رسمیMetz06.79.94.99.35
شکوفه قریشیمترجم رسمیCourbevoie01.47.88.45.2006.60.49.77.48
Guicharel Badrossadatمترجم رسمیAix-en Provence04.42.38.80.3906.74.12.82.77
کریمی گودرزیمترجم رسمیTours02.45.47.78.3006.31.67.58.69
معصومه متقیانمترجم رسمیVilliers-les-Nancy06.32.90.83.56
منیژه نوریمترجم رسمیToulouse06.70.22.32.71
رضا علومی یزدیمترجم رسمیAlpes-Maritimes04.93.68.52.25
امیر پهلوانمترجم رسمیDijon03.80.41.47.27
محبوبه متقیمترجم رسمیVichy04.43.23.40.30 06.14.29.53.23
فریماه پورمیرزامترجم رسمیMeudon01.49.66.90.4806.43.15.34.84
فریده واحدیمترجم رسمیToulouse05.61.32.19.34 06.71.80.80.32
رضا پورزند مترجم رسمی دری و فارسی Rueil-Mamaison 92500
06.12.21.10.04
نعیما ولیمترجم رسمیMulhouse03.89.45.81.20