کتاب‌فروشی‌ها و انتشارات

جدول زیر لیست کتاب‌فروشی‌ها و انتشارات ایرانی در فرانسه است. اگر شما هم یک کتاب‌فروشی در فرانسه دارید که در لیست زیر نیست، می‌توانید برای درج آن در تارنمای «ایرانیان فرانسه» با ما تماس بگیرید.

عنوانحوزه فعالیتآدرسشماره تلفنایمیلسایت
Lettres Persanes
(نامه‌های فارسی)
انتشارات205avenue de la Division Leclerc 92290 Châtenay Malabry

06.82.97.94.69 lettrespersanes@orange.frwww.lettrespersanes.fr
ناکجاانتشارات و کتابفروشیLibrairie du Monde Persan Utopiran
89rue du Ruisseau 75018 Paris
01.72.40.84.40info@naakojaa.comhttp://www.naakojaa.com/
Presse Manalitکتابفروشی و لوازم التحریر76rue de Tolbiac 75013 Paris
Le Tiers Mytheکتابفروشی21rue Cujas 75005 Paris01.43.26.72.70