همایش زرتشت در فرهنگ اروپا

بنیاد سالانه زرتشت شناسی در اروپا همایش سالانه خود را با عنوان «زرتشت در فرهنگ اروپا» برگزار می‌کند. برای اطلاعات بیشتر به پوستر زیر توجه کنید: