کنسرت بزرگ “صدای صلح” در پاریس

کنسرت بزرگ “صدای صلح” جمعه ۳۱ ماه می و شنبه ۱ ژوئن در پاریس: برای تهیه بلیط و اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.