ویدیوی آموزشی “فرانسه در چند دقیقه” قسمت دهم

ویدیوهای آموزشی “فرانسه در چند دقیقه” برای افرادی مفید است که در کنار کلاس زبان قصد دارند معلومات خود را مرور کنند و افعال زبان فرانسه را با مثال و توضیحات به زبان فارسی یادبگیرند.

در ادامه ویدیوی قبلی این بار نیز با افعالی که در خانه با آن‌ها سروکار داریم، آشنا می‌شویم: