چرا سه شنبه 1 می در فرانسه روز تعطیل است؟

روز سه شنبه 1 می به نام روز جهانی کار نامگذاری شده است و در فرانسه به این روز “جشن کار” (Fête du travail) هم گفته می‌شود. این روز در بسیاری از کشورها از جمله فرانسه روز تعطیل است و یادآور اعتصابات و اعتراضات گسترده کارگران در اواخر قرن هجدهم در کشورهای مختلف از جمله آمریکا، بلژیک، انگلیس و فرانسه است که خواستار کاهش ساعات کاری از بیش از 10 ساعت در روز به 8 ساعت در روز بودند. در سال 1891 در شمال فرانسه به دنبال یکی از این اعتراضات وسیع، نیروهای ارتش به روی معترضین تیراندازی کردند.

در آن دوران کارخانه‌ها، معادن و سایت‌های ساخت و ساز کارگران انبوهی را استخدام کردند و مدت زمان کار روزانه برای کارگران به بیشتر از 10 ساعت در روز می‌رسید و این رقم در کشورهای در حال توسعه 12 تا 14 ساعت در روز بود.

امروزه در کشور فرانسه 1 می روز تعطیل است و بسیاری با دادن گل سفید و خوش بویی با نام برفک (در زبان فرانسه : muguet) اهمیت و جایگاه کار را جشن می‌گیرند.

این روز در ایران به نام “روز کار و کارگر” نامگذاری شده است.