در دفاع از ساحت‌ اقلیت: نشست سخنرانی و پرسش و پاسخ در پاریس

انجمن فرهنگی امید، روز شنبه ۱۵ فوریه میزبان محمود صباحی، نویسنده و منتقد فرهنگی خواهد بود با موضوع «در دفاع از ساحت اقلیت». در این نشست همچنین آخرین کتاب آقای صباحی با عنوان «تاملات دیرهنگام» معرفی خواهد شد. برای شرکت در این برنامه به پوستر زیر توجه کنید: