موزیک ویدیویی که در فرانسه سر و صدا کرد

در تاریخ 17 سپتامبر موزیک ویدیویی از یک خواننده رپ فرانسه در یوتیوب منتشر شد. نام این موزیک ویدیو PLB که به نوعی مخفف جمله فرانسوی Pendez les blancs به مفهوم “سفیدپوستان را دار بزنید” می‌باشد.  این ویدیو در همان روز اول اعتراض بسیاری از کاربران را به دنبال داشت. در این موزیک ویدیو خواننده سیاه پوست فرانسوی به نام نیک کونرَد (Nick Conrad) مخاطبانش را به کشتن سفیدپوستان تشویق می‌کند و از جملات وتصایر بسیار خشنی برعلیه سفیدپوستان استفاده می‌کند.

ویدیو کلیپ این خواننده پس از مدتی از سایت یوتیوب حذف می‌شود و چندین شخصیت فرانسوی از جمله شهردار شهر سِن سَن دونی (Seine-Saint-Denis)، شهری که ویدیو در آنجا تصویر برداری شده است، از این خواننده شکایت می‌کنند.

باید در اینجا اضافه کنیم که کشور فرانسه جز کشورهایی است که در آن هر فرد آزادی بیان عقاید شخصی خود را دارد ولی طبق قانون اساسی این کشور سخنانی که نفرت پراکنی، نژاد پرستی و تروریسم را رواج دهند مورد مجازات قرار می‌گیرند.