نوبت دوم ثبت نام کلاس‌های ارزان فرانسه (ویژه عصر) در پاریس

نوبت دوم ثبت نام کلاس‌های جدید انجمن فرهنگی امید (ویژه افراد مبتدی) روز شنبه ۶ اکتبر ۲۰۱۸ از ساعت پنج تا هفت بعد ازظهر ( ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰) به نشانی مندرج در پوستر انجام خواهد شد. به دلیل محدودیت کلاس‌ها اولویت با کسانی‌ست که زودتر مراجعه کنند. روزهای تشکیل این کلاس: دوشنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰/ هزینه کلاس‌ها: ساعتی ۲ یورو. برای اطلاعات بیشتر با شماره ۰۷۵۳۹۶۵۳۷۴ تماس بگیرید و یا اینکه فردا روز شنبه مستقیما به محل ثبت نام مراجعه کنید.