سخنرانی آنیِِِس دوویکتور درباره فیلم‌های مرتضی آوینی در زمان جنگ ایران و عراق

روز پنج شنبه 4 اکتبر ساعت 17:00 تا 19:00 آنیس دوویکتور استاد دانشگاه پاریس 1 درباره فیلم‌های مستند مرتضی آوینی در زمان جنگ ایران و عراق سخنرانی خواهد کرد.

مرتضی آوینی مستند ساز ایرانی است که در زمان جنگ بین دو کشور ایران و عراق نقش بسیار مهمی در به تصویر کشیدن این واقعه داشته است. در این سخنرانی آنیس دوویکتور به تحلیل فیلم های این مستند ساز می‌پردازد.

مکان سخنرانی : INaLCO, amphi 6, 65 rue des Grands Moulins, 75013 Paris