دفتر حسابرسی Fiduciaire Chafii

دفتر حسابرسی Fiduciaire Chafii در پاریس و زیر مجموعه دفتر در ماداگاسکار با تاسیس نیما شفیعی دکترای حسابرسی . دفتر زیر مجموعه Fiduciaire Chafii به عنوان شرکت سال در زمینه خدماتی در ماداگاسکار انتخاب شد. کیفیت بالای کاری و سرعت انجام پرونده ها از مهمترین نکات Fiduciaire Chafii هستن. امروز بسیاری از دفاتر حسابرسی در فرانسه با شرکت Fiduciaire Chafii قرارداد برای واگذار کردن پرونده های مشتریانشون به Fiduciaire Chafii هستن.