برنامه معرفی و امضای کتاب تاریخ مصور تئاتر در حومه پاریس

روز یکشنبه 9 سپتامبر ساعت 18:00 جلسه معرفی و امضای کتاب “تاریخ مصور تئاتر” نوشته آندره دوگن و ترجمه پرویز احمدی نژاد با حضور مترجم برگزار می‌شود.

این کتاب با زبانی ساده و دقیق به شرح روند شکل گیری تحول تئاتر در طول 25 قرن می‌پردازد.

محل برگزاری این برنامه :  54rue du Falkirk Créteil 94000

ایستگاه مترو : Pointe du lac

برای اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه کنید.