دعوت به همکاری از مدرسین زبان فرانسه در پاریس

انجمن فرهنگی امید به منظور تقویت کادر آموزشی خود از مدرسین زبان فرانسه در پاریس دعوت به همکاری می‌کند.

برای اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره تلفن 06.49.78.60.85 تماس بگیرید و یا به نشانی ایمیل انجمن (از این صفحه) درخواست خود را ارسال کنید.