نمایش رایگان فیلم لاتاری به همراه نقد فیلم در پاریس

بیست و پنجمین برنامه نمایش و نقد فیلم انجمن فرهنگی امید به نمایش فیلم لاتاری اختصاص دارد. برای اطلاعات بیشتر به پوستر زیر توجه کنید: