برنامه سیزده به‌در با ایرانیان پاریس و حومه

انجمن فرهنگی امید روز یکشنبه 2 آوریل برنامه سیزده به‌در ایرانیان پاریس و حومه را در پارک زیبای Boulogne برگزار خواهد کرد. برای اطلاعات بیشتر از این برنامه به دو پوستر زیر مراجعه کنید :

429812404_189962

426023131_288579