ماهی آوریل یا همان دروغ آوریل چیست؟

روز اول آوریل در بسیاری از کشورها روز “دروغ آوریل” و یا شوخی شناخته شده است که در آن روز به دوستان، آشنایان و یا افراد خانواده به عنوان شوخی دروغی گفته می‌شود که به “ماهی آوریل” (در زبان فرانسه :poisson d’avril) معروف است. بسیاری از رسانه‌ها از جمله رادیو، روزنامه‌ها و تلویزیون نیز در برنامه‌های روز اول آوریل ممکن است به مخاطبین خود یک خبر دروغین بدهند.

گمانه‌زنی‌هایی درباره دلیل و ریشه این رسم مطرح شده است. بعضی‌ها آن را به واقعه انتقال جشن سال نو از اول آوریل به اول ژانویه توسط شارل نهم پادشاه فرانسه در ساال 1564 نسبت می‌دهند.در آن زمان مخالفان این تغییر به بازدید عید و برگزاری جشن سال نو در اول آوریل ادامه دادند و به جای اول ژانویه مراسم عید خود را در اول آوریل برگزار می‌کردند. به همین دلیل آشنایان و دوستان این افراد آن‌ها را دست می‌انداختند، شوخی می‌کردند و به آن‌ها کادوهای عجیب و مسخره می‌دادند.

دلیل انتخاب ماهی به عنوان نماد این روز هنوز مشخص نیست. شاید بتوان آن را به آغاز ممنوعیت ماهیگیری در ماه آوریل ربط داد چرا که دوران تولیدمثل ماهی‌ها شروع می‌شود.
دلیل دیگرش می‌تواند پایان دوره روزه و نزدیکی جشن عید پاک مسیحیان باشد که در ماه آوریل گرفته می‌شود. در طی دوران روزه که چهل روز به طول می‌انجامد مسیحیان از خوردن گوشت حیوانات از جمله ماهی خودداری می‌کنند.

در فرانسه بسیاری از کودکان و حتی بزرگسالان در مدرسه و یا محل کار با چسباندن کاغذی به شکل ماهی به پشت لباس یکی از دوستان و همکاران سبب شوخی و خنده اطرافیان در روز اول آوریل می‌شوند.

دروغ آوریل به اشکال دیگر در فرهنگ‌های مختلف وجود دارد. از آن جمله می‌توان به دروغ سیزده ایرانیان اشاره کرد که یک روز پس از اول آوریل انجام می‌شود.

th

گردآوری و ترجمه : فهیمه اسدی روسی

مدرس و مترجم زبان فرانسه

traduction34.france@gmail.com