برچسب: انسان و مهاجرت

برگزاری کنفرانسی پیرامون پراکندگی ایرانیان در جهان

مجله «انسان و مهاجرت» که توسط تاریخ مهاجرت موزه ملی منتشر می شود، قرار است روز نهم مارس یک جلسه سخنرانی و کارگاه آموزشی پیرامون پراکندگی ایرانیان در پاریس برگزار کند. در این کنفرانس...