برچسب: ایرانیان مقیم اروپا

گردهمایی پیرامون ایرانیان مقیم اروپا

مرکز آموزش و تحقیقات مطالعات زنان دانشگاه پاریس 7 با همکاری موسسه تحولات اجتماعی و سیاسی برنامه‌ای ترتب داده است که طی آن سخنرانی‌هایی پیرامون ایرانیان مقیم اروپا : نوع، درجه، جنسیت، مذهب و...