برچسب: ایرج ادیب زاده

با بال‌های جادویی «روزنامه نگاری» و سفر به پنج قاره‌ی جهان…

اشاره: تارنمای «ایرانیان فرانسه» در راستای انتقال تجربیات ایرانیان خارج از کشور (به ویژه ایرانیان مقیم فرانسه) به یکدیگر، سلسله گفتگوهایی را با ایرانیان موفق ساکن فرانسه ترتیب داده است. در این گفتگوها تلاش می‌کنیم...