برچسب: خطاطی

برگزاری دو کارگاه برای علاقمندان به خوشنویسی

عبدالله کیایی، استاد خوشنویسی فارسی، کارگاه هایی را برای علاقمندان به خطاطی در روزهای پنجم و ششم دسامبر در پاریس برگزار می‌کند. نخستین کارگاه در پنجم دسامبر به آموزش و آشنایی علاقمندان به خوشنویسی...