برچسب: ساختمان های اوسمانی

نکات جالبی درباره‌ ساختمان‌های «اوسمانی» در پاریس

نویسنده: «ف.ا.ر» از وب‌سایت ایرانیان فرانسه %60 ساختمان‌های پایتخت از سبک معماری اوسمانی برخوردارند. این لغت از نام بارون اوسمان، فرماندار حوزه رود سن در قرن نوزدهم گرفته شده است. امکان ندارد این شهر...