برچسب: وضعیت اضطراری

دفاع رئیس جمهور فرانسه از طرح گنجاندن «وضعیت اضطراری» در قانون اساسی

فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه از کشف ۲۵ مورد جرائم مرتبط با تروریسم در نتیجه بازرسی از منازل در چارچوب وضعیت اضطرار خبر داد. وی همچنین ازافزودن این طرح به قانون اساسی فرانسه دفاع...