نمایش فیلم مستند “شب بود” به مناسبت زادروز فریدون فرخزاد

بیست و ششمین برنامه نمایش فیلم انجمن فرهنگی امید در پاریس به مستند «شب بود» اختصاص دارد. شرکت در این برنامه رایگان و صرفا از طریق رزرواسیون است. برای اطلاعات بیشتر به پوستر برنامه توجه کنید: