افتتاحِ نمایشگاه نقاشی، دنیا متدین در پاریس

افتتاحِ نمایشگاه نقاشی، دنیا متدین, سه شنبه ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۹ از ساعت ۱۸ تا ۲۱ در پاریس برگزار می شود.

 این نمایشگاه تا روز ۵ اکتبر ادامه دارد،

روزهای بازدید: سه شنبه تا شنبه ۱۴ تا ۱۹

  آدرس : 89avenue, Daumesnil, 75012 Paris

Galerie 89.