ثبت نام ترم جدید کلاس‌های ارزان زبان فرانسه در پاریس

ثبت نام ترم جدید کلاس‌های ارزان زبان فرانسه در پاریس. صبح و عصر/ شنبه و یکشنبه. در سطوح مختلف.

آدرس کلاس و ثبت نام :

Association Culturelle OMID
32Boulevard Saint-Marcel75005 Paris

تلفن اطلاعات بیشتر : 0753965374