کتاب شعر”این جا برقص” حسن حسام منتشر شد

کتاب شعر “این جا برقص” حسن حسام منتشر شد. این کتاب شعر متشکل از سه دفتر می باشد.

دفتر اول “زخمه ها” که متشکل از چندین شعر که بیشتر در مورد احساسات شاعر در مورد مسائل شخصی می باشد. دفتر دوم ” شعرهای خیابانی” هست که بیشتر متاثر از حوادث درون ایران هست و دفتر سوم “آن سوی پرچین” نام دارد که متاثر از حوادث بیرون ایران می باشد. این کتاب توسط نشر مهری لندن منتشر شده است .

حسن‌حسام نویسنده و شاعر و فعال سیاسی ، متولد رشت است. او کار نویسندگی را از سال هزار و سیصد و چهل با نوشتن داستان کوتاه و گاها شعر و همکاری با نشریات ادبی آن زمان به ویژه نشریه ” بازار ویژه هنر و ادبیات ” آغاز کرد .‌او در طی این سالها علاوه بر همکاری با نشریات ادبی و سیاسی داخل و خارج، یازده مجموعه داستان و شعر منتشر کرده است. از جمله ” بعد از این سالها” ، “چهار فصل “، ” در جاده رهایی، ” خوشه های آواز” و …