معرفی، امضای کتاب و گفتگو با فرید اسماعیل پور در پاریس

روز پنج شنبه 12 اکتبر ساعت 18:30 جلسه معرفی کتاب La Genèse du cinéma d’auteur iranien Ebrahim Golestan که تحلیل عمیقی است درباره ابراهیم گلستان، یکی از مهم‌ترین چهره‌های سینمای معاصر ایران که چندین آثار ادبی مهم را نیز ترجمه کرده است.

این کتاب نوشته فرید اسماعیل پور سینماگر، منتقد و محقق سینمای ایران در دانشگاه فرانسه است. او منحصرا بر روی سینمای ایران تحقیق می‌کند و تا کنون چندین فیلم مستند نیز ساخته است.

محل برگزاری این جلسه ملاقات و امضای کتاب : “La Librairie « Le Tiers Mythe ”

21Rue Cujas 75005 – Paris

ebrahim-golestan-copy-Copy