شب شعر و آواز فارسی در پاریس

روز یکشنبه ۲۱ اکتبر برنامه‌ای فرهنگی با موضوع «شب شعر و آواز فارسی» در پاریس برگزار می شود. هزینه شرکت در این برنامه ۵ یورو است. برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به پوستر زیر توجه کنید.

برای اطلاعات بیشتر نیز می‌توانید به وب‌سایت برگزار کنندگان برنامه «اینجا» مراجعه کنید.