آتش‌سوزی در کلیسای نوتردام پاریس

آتش سوزی در کلیسای نوتردام پاریس امروز دوشنبه 15 آوریل ساعت 18 و پنجاه دقیقه به وقت محلی آغاز شد. علت آتش سوزی معلوم نیست اما مقام ها می گویند می تواند به عملیات مرمت که در کلیسا در جریان بود مربوط باشد. بر اساس گزارش‌های تصویری زبانه‌های آتش از کلیسای نوتردام زبانه می‌کشد و شدت آتش‌سوزی به قدری است که به بخشی از سقف کلیسا در حال سوختن است.