نمایشگاه نقاشی پیمان و بابک، دو هنرمند ایرانی در پاریس

“پِی‌بَک” نام اختصاری دو هنرمند ایرانی پیمان و بابک است که کارهای خود را در گالری Vallois  در پاریس به نمایش گذاشته‌اند. این دو هنرمند در سال 2000 در هنرستان با یکدیگر آشنا شدند و تصمیم گرفتند تا در این راه هنری با یکدیگر همگام شوند. نمایشگاه “پی‌بک” با تکنیک جوهر، آکریلیک و پاستل بر روی بوم از تاریخ 13 ژانویه آغاز شده است و تا تاریخ 25 فوریه 2017 ادامه خواهد داشت.

آدرس :Goerges-Phillippe & Nathalie Vallois

33 & 36, rue de Seine
75006 Paris

برای آشنایی بیشتر با این هنرمندان و ورود به سایت این گالری به اینجا مراجعه کنید.

gv-2017-peybak-003