چگونگی راه اندازی و مدیریت یک حرکت اجتماعی

کافه لیت نشست این هفته خود را به موضوع «چگونگی راه اندازی و مدیریت یک حرکت اجتماعی» اختصاص داده است.

بیش از هشت سال از شکل گیری گروه کر بهار در پاریس میگذرد. گروهی که هر هفته بطور منظم به گرد هم آماده و برای هدف مشترکی تلاش می کنند. در این برنامه کافه لیت به یکی از سالنهای تمرین این گروه رفته و سرپرست این گروه برای مخاطبان از شکل گیری گروه در سال ۲۰۰۷ تا به مقصود رساندن پروژه هایی چون صدای صلح و یا راه ابریشم که در دست دارد صحبت خواهد کرد.

آرش فولادوند متولد ۱۳۶۱ در تهران.
آهنگ ساز و دانشجوی کنسرواتوار سنت مور در فرانسه.
موسیقی را از سن ۷ سالگی آغاز کرده و در حال حاضر مدیریت ارکستر فیلارمونیک پاریس شرقی و سرپرستی گروه کر بهار را به عهده دارد.

نشانی برنامه:
Deuxième étage, Salle “de la fosse” au 35, rue Saint Roch, 75001, Paris
جمعه، ۲۰ می ساعت ۲۰ تا ۲۲