نمایش فیلم لبه تیغ با حضور کارگردان و تهیه کننده فیلم

نمایش فیلم لبه تیغ با حضور کارگردان و تهیه کننده فیلم آقای بهمن مقصودلو. این فیلم مستندی از ستارگان زن تاریخ سینمای ایران می باشد.

زمان روز پنج شنبه ۲۹ نوامبر ساعت ۱۹

مکان.  14Avenue René Boylesve

75016 Paris