مرتفع‌ترین روستای اروپا در فرانسه است

روستای سَن وران (در زبان فرانسه : Saint Véran) واقع در دپارتمان اوت-آلپ (Hautes-Alpes) در ارتفاع 2042 متری به عنوان مرتفع ترین شهر اروپا شناخته شده است.

ساکنین قدیمی سَن وِران معتقدند که مردمان این مکان “نانِ خدا” را می‌خورند (La plus haute commune où l’on mange le pain de Dieu) چرا که نانشان از غلات کاشته شده در همان زمین های اطراف درست می شود. البته امروزه دیگر این قضیه حاکم نیست چرا که پس از سیل سال 1957 که کانال های آبرسانی به آسیاب خراب شدند دیگر آرد این روستا از همان مکان تامین نمی شود.

در زیر عکس هایی از این روستا را می بینید :