کنفرانس رسانه در پاریس با حضور مهدی جامی؛ «بی‌طرفی رسانه‌ای چیست؟ امکان دارد؟ چگونه؟»

هشتاد و سومین نشست گفتگوی انجمن فرهنگی امید در پاریس به موضوع «بی‌طرفی رسانه» اختصاص یافته است. برای اطلاعات بیشتر از این نشست و شرکت در برنامه، به پوستر زیر توجه کنید: