برچسب: حسن مکارمی

سخنرانی به زبان فارسی پیرامون فرهنگ ایرانی با حضور حسن مکارمی در پاریس

انجمن فرهنگ آزاد روز پنج شنبه 18 می 2017 جلسه سخنرانی با موضوع “نگاهی ساختاری به پیوستگی فرهنگی ایران” با حضور حسن مکارمی دکترای خدمات راهبردی و دیپلماسی برگزار خواهد کرد. حسن مکارمی روانکاو...

رونمایی از کتاب «نگاهی به سرزمین فرهنگی ایران»

جلسه رونمایی از کتاب تازه دکتر حسن مکارمی با عنوان «نگاهی به سرزمین فرهنگی ایران» در انجمن فرهنگ آزاد برگزار می‌شود. آقای مکارمی دکترای خدمات راهبردی و دیپلماسی، روانکاو بالينی و پژوهشگر دانشگاه سوربن است...